Vse o Aroniji

ZDRAVJE KOT VREDNOTA Vedno bolj se zavedamo, da je zdravje prav gotovo najpomembnejša vrednota, saj omogoča kakovostno življenje in je temeljni vir razvoja vsake družbe. Odgovornost za zdravje svojih otrok nosijo starši, odgovornost za zdravje odraslih pa je dolžnost vsakega posameznika. Da pa bi lahko učinkovito skrbeli za zdrav način življenja, je odgovornost države, da